logo blog
Selamat Datang Di Info Blog
Terima kasih atas kesediaan anda berkunjung di Info Blog ini,
Semoga apa yang Info Blog share dan tulis di sini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi pada kita semua
untuk terus berkarya dan berbuat sesuatu yang dapat berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Meniti Jejak Kebesaran Kerajaan Majapahit (1)

Uraian tentang Ibu Kota Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut :

Warnnan tinkah ikan puradbhuta kuthanya bata ban umider mmakandel aruhur, kulwan / di dwura waktra manharpakan lbuh agen i tnah way edran adalm, brahmasthana matungalan pathani buddi jajar inapi kapwa sök caracara, nka (95a) tongwan para tanda tan pgat aganti kumemit i karaksanin purasabha.

artinya :
Tersebut keajaiban kota : tembok bata merah, tebal tinggi, mengitari Pura
Pintu Barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit
Pohon brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam
Di situlah tempat tunggu para tanda terus menerus meronda, jaga paseban.

Lor ttan gopura cobhitabhinawça konten ika wsi rinupakaparimita, wetan / sandin ikarjja pangun aruhur / patigan ika binajralepa maputih, kannah lor kkidul i pken / raket ikaɳ yaça wkasin apanjan adbhuta dahat, anken / caitra pahomaniɳ bala samuha kidul ika catuspathahyan ahalp.

artinya :
Di sebelah Utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir
Di sebelah Timur, panggung luhur, lantainya berlapis batu putih-putih mengkilat
Di bagian Utara, di Selatan pekan, rumah berjejal jauh memanjang sangat indah
Di Selatan jalan perempat : Balai Prajurit tempat pertemuan tiap Caitra.

Slwagimbar ikan wanuntur an haturddiçi watanan ikawitana ri tnah, lor ttan weçma panankilan / para bhujanga khimuta para mantry alingih apupul, wetan / ngwan para çewa bodda mawiwada mucap aji sahopakara wki sök, prayaçcitta ri kalanin grahana phalguna makaphala haywanin sabhuwana.

artinya :
Balai Agung Manguntur dengan Balai Witana di tengah, menghadap padang watangan
Yang meluas ke empat arah : bagian Utara, Paseban Pujangga dan Menteri
Bagian Timur, Paseban Pendeta Siwa-Budha, yang bertugas membahas upacara
Pada masa gerhana bulan Palguna, demi keselamatan seluruh dunia.

Kannah wetan ikan pahoman ajajar ttiga tiga ri tnah kaçaiwan aruhur, ngwan san wipra kidul padottama susun / barat i natar ikabatur patawuran, ngwan san sogata lor susun tiga tikaɳ wanunan i pucak arjja mokirukiran, kapwanjrah racananya puspa pinaran / nrpati satata yan hanoma mapupul.

artinya :
Di sebelah Timur pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari Kuil Siwa
Di Selatan tempat tinggal Wipra Utama, tinggi bertingkat, menghadap panggung korban
Bertegak di sebelah Barat; di Utara tempat Budha bersusun tiga
Puncaknya penuh berukir; berhamburan bunga waktu raja turun berkorban.

Nkaneɳ jro kidulin wanuntur ahlt / palawanan ika (95b) na paçewa atatha, wecmarjjajajar anhapit hawan anulwan i tnah ika tanjun anjran askar, ndah kulwan / mahlt muwah kidul i pangun ika balay aneka medran i tpi, arddalwa ri tnah natar nikana mandapa pasatan açankya lot mawurahan.

artinya :
Di dalam, sebelah Selatan Manguntur tersekat dengan pintu, itulah Paseban
Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke Barat, disela tanjung berbunga lebat
Agak jauh di sebelah Barat Daya; panggung tempat berkeliaran para perwira
Tepat di tengah-tengah halaman bertegak mandapa penuh burung ramai berkicau.

Ri jronyeki muwah paçewan akidul / dudug anusi wijil kapiɳrwa ri dalm, tinkahnyeki tinumpatumpa mahlt / palawanan ikanaɳ sapanta tininkah, kapwa wweçma subadda watwan ika len / saka balabag usuknya tanpacacadan, sök deni bala hajy anankil agilir / makmit an umapeksa wara matutur.

artinya :
Di dalam, di Selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar Pura yang kedua
Dibuat bertingkat tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri
Semua balai bertulang kuat bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela
Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu, sambil bertukar tutur.

Demikianlah urai Mpu Prapanca di dalam Kitab Negarakretagama (dalam pupuh ke VIII) yang melukiskan tentang keberadaan, berikut keindahan pusat pemerintahan (kota raja) Kerajaan Majapahit kala itu (di bawah kepemimpinan Sri Rajasanegara).

majapahit
Pintu Gerbang Kota Raja Majapahit

Dari uraian tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan penting tentang Kota Raja Majapahit yang disebutkan dengan istilah Pura, yaitu :
  1. Kompleks Pura (kediaman raja) kala itu dikelilingi dengan tembok batu bata yang tebal dan tinggi.
  2. Kompleks Pura ini memiliki pintu keluar di sebelah Barat yang dikenal dengan nama Pura Waktra, yang menghadap ke sebuah lapangan luas dan dikelilingi dengan parit.
  3. Pura Waktra ini selalu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Majapahit, dan bisa jadi dijaga oleh pasukan Bhayangkara (pasukan elite pada masa itu).
  4. Di bagian Utara kompleks Pura terdapat lagi sebuah pintu keluar berbentuk gapura lengkap dengan pintu besi yang berukir.
  5. Di bagian Timur kompleks Pura ini terdapat sebuah bangunan tinggi yang disebut dengan "panggung luhur" dan memiliki lantai yang terbuat dari tatanan batu-batu putih.
  6. Di dalam kompleks Pura ini juga terdapat sebuah bangunan utama kerajaan yang dikenal dengan sebutan Balai Agung Manguntur, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah balai yang dikenal dengan Balai Witana (tempat singgasana raja).
  7. Ada bangunan-bangunan lainnya semacam Balai Prajurit, Panggung Korban, Panggung Perwira, Candi Budha dan lain-lain.
Menariknya, hingga tulisan ini dibuat, para arkeolog kita belum sekalipun menemukan sisa-sisa bangunan kerajaan Majapahit sebagaimana yang terurai di atas. Kerap kali mereka hanya berasumsi atau menduga-duga saja, tanpa bisa memberikan sebuah kepastian tentang rekam jejak bangunan-bangunan Majapahit tersebut di atas.

Enter your email address to get update from Info Blog.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Silahkan meninggalkan komentar yang sesuai dengan artikel di atas, komentar anda sangat berguna bagi perkembangan blog ini di masa-masa mendatang.
Mohon jangan melakukan spam, atau promosi produk atau apapun yang tergolong hal-hal negatif
Mohon maaf bilamana terjadi keterlambatan balasan komentar.

Copyright © 2015. Info Blog 97 - All Rights Reserved | Template Created by Info Blog Proudly powered by Blogger